UNIT is an authorized Reseller of Red Hat Products in Viet Nam

Red Hat

Enterprise Linux

Red Hat

JBoss EAP

Red Hat

FUSE

Red Hat

BPM Suite

 

Red Hat

Ansible Tower

Red Hat

Virtualization

Red Hat

Openshift Container Platform

Red Hat

Gluster Storage

 

Red Hat

Enterprise Linux

Red Hat® Enterprise Linux® cung cấp các chức năng và khả năng của hệ điều hành cốt lõi cho cơ sở hạ tầng ứng dụng.

Read more

Red Hat

FUSE

Red Hat® Fuse là một nền tảng tích hợp nhẹ, linh hoạt cho phép tích hợp nhanh cả tại chỗ và trên đám mây.

Read more

Red Hat

Ansible Tower

Red Hat® Ansible Tower là một công cụ tự động hóa CNTT đơn giản hoàn toàn tự động hóa việc cung cấp đám mây, cấu hình, triển khai và phối hợp. Muốn tìm hiểu thêm?

Read more

Red Hat

Openshift Container Platform

Được xây dựng trên Red Hat® Enterprise Linux® và Kubernetes, Nền tảng vùng chứa OpenShift cung cấp một hệ điều hành đa người thuê an toàn và có khả năng mở rộng cho các ứng dụng đẳng cấp doanh nghiệp hiện nay. Nó cũng cung cấp các runtimes và thư viện ứng dụng tích hợp.

Read more

Red Hat

JBoss EAP

Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform 7 là một máy chủ ứng dụng đóng vai trò là nền tảng trung gian và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn mở và tuân thủ đặc điểm kỹ thuật Java EE 7

Read more

Red Hat

JBoss BPM Suite

Red Hat®Process Automation Manager (trước đây là Red Hat JBoss BPM Suite) là một nền tảng để phát triển các ứng dụng tự động hóa các quyết định và quy trình kinh doanh. Nó bao gồm Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM),

Read more

Red Hat

Virtualization

Red Hat® Virtualization® là một giải pháp ảo hóa nguồn mở hoàn chỉnh, được lấy từ nhân (kernel) của Red Hat Enterprise Linux®, công nghệ Kernel-based Virtual Machine (KVM) và các dự án quản lý ảo hóa oVirt.

Read more

Red Hat

Gluster Storage

Red Hat® Gluster Storage cung cấp giải pháp lưu trữ mở, được xác định bằng phần mềm trên các tài nguyên vật lý, ảo và đám mây.

Read more

  • Với nhiều năm đầu tư và phát triển phần mềm trên nền tảng Red Hat, UNIT mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm và giải pháp tuyệt vời trên nền tảng Công nghệ Red Hat.
  • Cùng với các chuyên gia đến từ Red Hat, UNIT sẽ phục vụ khách hàng dịch vụ tư vấn và phát triển phần mềm chuyên nghiệp trên nền tảng công nghệ Red Hat.
  • Bên cạnh đó UNIT cũng là đơn vị cung cấp bản quyền sản phẩm Red Hat tại Việt Nam.