Phát triển & triển khai phần mềm

 • UNIT phát triển phần mềm theo nhu cầu của khách hàng theo trọn vòng đời phần mềm: Tư vấn, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, nghiệm thu.
 • Triển khai: Triển khai các sản phẩm phần mềm của UNIT và của các đối tác Quốc tế.

Chuyển đổi & nâng cấp hệ thống

 • Chuyển đổi và nâng cấp hệ thống phần mềm cũ sang hệ thống phần mềm mới, từ công nghệ cũ sang công nghệ mới, từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác…
 • Một số ứng dụng thực tế
  • Chuyển đổi hệ thống từ Lotus Notes sang Microsoft SharePoint
  • Chuyển đổi hệ thống từ windows form sang web-based
  • Chuyển đổi hệ thống từ framework cũ sang framework mới…

Bảo trì hệ thống

 • Hỗ trợ khách hàng bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm dựa trên phần mềm đang được sử dụng tại môi trường của khách hàng.

Kiểm thử phần mềm

 • UNIT cung cấp dịch vụ kiểm thử phần mềm bao gồm:
  • Kiểm thử theo chức năng
  • Kiểm thử tốc độ xử lý của phần mềm

Dịch vụ cung ứng nguồn & nhân lực CNTT

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất phần mềm cho các công ty Tài Chính, Bảo hiểm, Ngân hàng và Doanh nghiệp lớn
 • Cung cấp nhân lực ngắn hạn và dài hạn
 • Cam kết chất lượng dịch vụ tốt và giá cả cạnh tranh

Hội thảo trên web

 • UNIT cung cấp phần mềm và đội ngũ CNTT chuyên dụng tại văn phòng Khách hàng. Đội ngũ này sẽ làm việc và được kiểm soát trực tiếp bởi Khách hàng.
 • Dịch vụ này cung cấp các tùy chọn CNTT đầy đủ cho các Khách hàng thường tổ chức các sự kiện tiếp thị, hội thảo trực tuyến

Kỹ Năng Lập trình

Programming language: Java, .Net, C/C++, Angular4+, AngularJs, React Native…

Database: Oracle, MS. SQL Server, IBM DB2, My SQL...

Web application server: IBM WebSphere Application Server,

JBOSS Application Server, Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform, Oracle WebLogic Server.

Workflow Process: JBOSS BPM (RedHat & Community),

Microsoft Share Point (On Premise & Online).

Qui trình phát triển phần mềm

 
 
 
 
 • UNIT thiết kế Prototype và qui trình nghiệp vụ của các tính năng phần mềm.
 • Dựa trên các Prototype khách hàng sẽ dể dàng nhận biết chương trình vận hành như thế nào trong tương lai, dựa vào đó khách hàng sẽ đóng góp ý kiến để chương trình được hoàn thiện nhất.
 • Trường hợp có thay đổi UNIT sẽ tiếp tục cập nhật Prototype và các qui trình nghiệp vụ cho đển khi đáp ứng mong đợi từ khách hàng.
 • Sau khi đáp ứng được yêu cầu, chương trình sẽ được lập trình, kiểm thử cho đến khi bàn giao phần mềm.