GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EINVOICE

Phần mềm hóa đơn điện tử eInvoice của UNIT không những cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết để quản lý hóa đơn online mà còn có khả năng tích hợp với các hệ thống ERP, Core Banking, Core Finance…

Hệ thống Quản lý Đại lý  bảo hiểm và Chính sách thưởng

UNIT tự hào là Công ty Việt Nam đầu tiên phát triển và cung cấp giải pháp này tại thị trường Việt Nam

Hệ thống cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm

Cổng thông tin cung cấp các thông tin cần thiết cho Đại lý bảo hiểm như chương trình đào tạo, các chính sách kinh doanh của Công ty, các chính sách thưởng, doanh thu và thu nhập đại lý hàng tháng…

Hệ thống tính phí bảo hiểm trực tuyến

Online Quotation System là hệ thống tính phí bảo hiểm cho phép các đại lý khi đi giao dịch có thể tính phí minh họa cho các sản phẩm bảo hiểm một cách nhanh chóng. Thông qua đó, khách hàng có cách nhìn trực quan về sản phẩm mình quan tâm.