GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EINVOICE

eInvoice Unit

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử

An Toàn - Tiết Kiệm - Nhanh Chóng
Lợi ích của giải pháp hóa đơn điện tử (eInvoice)
 • 1 Hệ thống tuân thủ các nghị định, thông tư, thủ tục và chính sách của cơ quan thuế
 • 2 Thuận tiện cho việc quản lí của cơ quan thuế
 • 3 Mang đến lợi ích và sự thuận tiện cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động
 • 4
  • Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ và lập hóa đơn
  • Chủ động trong quá trình tạo và phát hành hóa đơn
  • Hạn chế các rủi ro mất mát, rách, hư hỏng, hỏa hoạn trong quá trình lưu trữ hóa đơn
  • Thuận tiện cho việc hạch toán, đối chiếu dữ liệu, quản lí kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai thuế và thanh toán
  • Rút ngắn thời gian thanh toán cho việc lập, gửi và nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử
 • 5 An toàn và bảo mật

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử

An Toàn - Tiết Kiệm - Nhanh Chóng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC...

Giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ số 1817/2019/QTG do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 28/03/2019

Cục thuế TP.HCM xác nhận hệ thống eInvoice đạt các tiêu chí về nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP vào ngày 30/03/2019