Hệ thống báo cáo ngân hàng nhà nước

Intelligent Report System (IRS): Hệ thống thu thập thông tin trực tuyến cung cấp giải pháp trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa NHNN và Tổ Chức Tín dụng được xậy dựng trên cơ sở chuẩn trao đổi dữ liệu ISO20022. Đảm bảo nghiệp vụ truy vấn và phản hồi được thực hiện real-time với các quy định về bảo mật cao và bảo toàn dữ liệu cùng với việc tối ưu quá trình xử lý nên IRS có khả năng xử lý số lượng lớn các trao đổi dữ liệu tại một thời điểm.

Hệ thống thu thập thông tin trực tuyến đáp ứng tất cả các yêu cầu truy vấn thông tin real-time từ ngân hàng nhà nước theo công văn 1396/CNTH5 , được xây dựng trên cơ sở chuẩn trao đổi dữ liệu ISO20022 với tốc độ xử lý cao.

Hệ thống có thể tích hợp và thu thập dữ liệu và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau

Hệ thống đảm bảo việc bảo mật thông tin do tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về mã hoá tin điện/ giải mã tin điện với độ chính xác cao và nhanh nhất

Hệ thống được xây dựng trên nền Web Service, đáp ứng tiêu chuẩn SOAP 1.2, sử dụng giao thức HTTP hoặc HTTPS nên dễ dàng và thuận tiện cho người sử dụng có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi với nhiều dạng thiết bị khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống tổng hợp báo cáo và đối chiếu các số liệu theo thời gian truy vấn. Khả năng lưu vết (system log, activities log, tracking log) và phân quyền trên từng người, từng bộ phận giúp việc quản lý trở nên dễ dàng và linh động.


Regulartory Report System (RRS): Hệ thống báo cáo thống kê điện tử được xây dựng với mục đích phục vụ cho việc thống kê số liệu một cách tự động phục vụ cho các lĩnh vực tài chính , ngân hàng… đảm bảo tính kịp thời, chính xác và nhất quán của báo cáo .Hệ thống có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và tạo báo cáo dưới nhiều định dạng với qui trình hoàn toàn tự động và linh hoạt. Do được xây dựng trên nền tảng web nên linh hoạt trong việc sử dụng và dễ dàng nâng cấp để tương thích với mọi yêu cầu. RRS không chỉ đáp ứng cho các thông tư 11, 35, CIC, DIV... mà cho cả thông tư 41 hiện đang được các ngân hàng và chi nhanh ngân hàng nước ngoài triển khai với thời hạn quy định là cuối 2019. Thông tư 41 quy định việc tính tỷ lệ an toàn vốn CAR theo chuẩn BASEL II.

Tự động tạo báo cáo đúng hạn (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý,..) theo quy định của thông tư 11, 35, CIC, DIV… do ngân hàng quốc gia ban hành

- Có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ dữ liệu gốc của ngân hàng

- Cho phép phân quyền người dùng với 2 nhóm: nhóm người dùng chính chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo, nhóm người duyệt có thể phê duyệt hoặc từ chối báo cáo được gửi duyệt.

- Không chỉ tạo báo cáo mà còn kiểm tra số liệu các hàng tổng con, tổng chung bên trong mỗi báo cáo, và kiểm tra chéo giữa các báo cáo, bảo đảm tính chính xác của báo cáo

- Tự động gửi email thông báo đến người quản trị khi nhập liệu tự động bị lỗi

- Cho phép xây dựng các quy trình thực hiện báo cáo và gán quyền người dùng trong mỗi bước.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
UNIT CORP
Điện thoại: (+84 8) 3 9295 666 | Fax: (+84 8) 3 9290 285
Email: info@unit.com.vn