Local Payment Gateway (LPG)

Local Payment Gateway (LPG) :
Hệ thống thanh toán liên ngân hàng được xây dựng với mục tiêu đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, có thể kết nối đồng thời nhiều kênh thanh toán trong nước (CITAD, VCB Money) và quốc tế (NAPAS) . Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về các bảo mật kèm với nền tảng thiết kế tiêu chuẩn đạt tốc độ cao trong việc xử lý một số lượng lớn các giao dịch trong cùng một thời điểm.

LPG cung cấp giải pháp quản lý tập trung kết nối nhiều kênh thanh toán mà chỉ thông qua duy nhất 1 hệ thống

LPG định dạng và hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn kết nối khác nhau( ISO 20022, ISO 8583, Swift ...) nên tích hợp tốt với các kênh thanh toán VCB Money, Citad, NAPAS..

Việc quản lý các tài khoản thanh toán, bank code, quản lý kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau...được thiết kế linh động và dễ dàng thay đổi giúp LPG dễ dàng tương tích với hầu hết các hệ thống khác

LPG kiểm soát các giao dịch theo từng quy trình chặt chẽ cùng với hệ thống báo cáo đối soát chi tiết giúp người dùng dễ dàng theo dõi

Hệ thống có chức năng cảnh báo các giao dịch bất thường, giao dịch đến hẹn, giao dịch nhóm , giao dịch chi lương ...