e Procurement to Payment

Hoạch định ngân sách trong năm, điều chuyển ngân sách giữa các phòng ban và dự án, điều chỉnh ngân sách trong năm, giám sát và kiểm soát ngân sách

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA HÀNG (e-PROCUREMENT)

Bạn có bao giờ cảm thấy quá tải khi lượng hồ sơ phải lưu trữ quá nhiều?
Bạn có bao giờ thấy khó khăn trong việc tổng hợp số liệu hay lên báo cáo thống kê về tình hình đặt hàng theo quý năm?

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EINVOICE

Phần mềm hóa đơn điện tử eInvoice của UNIT không những cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết để quản lý hóa đơn online mà còn có khả năng tích hợp với các hệ thống ERP, Core Banking, Core Finance…

CMS - Hệ thống quản lý thiết bị

Gồm nhiều phân hệ chi tiết giúp cho việc quản lý số liệu hoàn toàn tự động, đưa ra được các dự báo cần thiết,

Hệ thống quản lý hợp đồng

Hê thống quản lý hợp đồng LDMS (Legal Contract Management System) được xây dựng trên nền tảng Microsoft Sharepoint (phiên bản On Premix và Office 365)

Hệ thống quản lý tài sản

Hệ thống quản lý tài sản được dùng cho qui mô Công ty có nhiều chi nhánh, nhằm kịp thời theo dõi giá trị tài sản, tồn kho tài sản công cụ dụng cụ và vật tư tại các chi nhánh, văn phòng, kho bãi của Công ty.

Hệ thống quản lý thiết bị xây dựng

Construction Management System là hệ thống quản lý đặc thù dùng trong ngành xây dựng, là nơi để quản lý các thiết bị vào ra trên công trường và là nơi tập hợp chi phí theo từng công trình xây dựng

Hệ thống quản lý mua hàng

Hệ thống áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn đa chi nhánh, đa phòng ban, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ qui trình mua hàng từ việc hoạch định ngân sách đến qui trình phê duyệt mua hàng, so sánh giá, chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng, nhận hàng, quản lý hàng tồn đến qui trình thanh toán cho nhà cung cấp.