Công nghệ luôn gắn liền với xu thế phát triển của thị trường

Cập nhật và áp dụng công nghệ mới giúp UNIT đem lại giá trị cộng thêm trong từng dự án phần mềm giúp doanh nghiệp bắt kịp cùng xu thế

nCanary Framework

Một framework chuẩn của UNIT dùng để phát triển các ứng dụng trên nền tảng .Net, được thiết kế sẵn sàng theo hướng Microservices và tự động mở rộng năng suất khi lượng giao dịch tăng đột biến

jCanary Framework

Một framework chuẩn của UNIT dùng để phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java, được thiết kế sẵn sàng theo hướng Microservices và tự động mở rộng năng suất khi lượng giao dịch tăng đột biến

BPM HUB

Hệ thống trung tâm tích hợp và điều phối hệ thống qui trình nghiệp vụ kinh doanh
(BPM – Business Process Management), hệ thống xử lý nghiệp vụ và các hệ thống liên quan khác

Digital Signature

Là một module tích hợp được UNIT thiết kế và
tích hợp sẵn sàng với các thiết bị ký số trên nền tảng On Premise và Cloud

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift là nền tảng Kubernetes hướng doanh nghiệp hàng đầu, được xây dựng cho chiến lược đám mây hỗn hợp mở.

Lợi thế:

  • Kiến trúc tự động và tích hợp toàn diện

  • Seamless Kubernetes triển khai được trên cả môi trường Cloud và On-Premise

  • Cài đặt tự động hoàn toàn

  • Tự động mở rộng

Kubernetes (K8s)

Kubernetes là một hệ thống điều phối vùng chứa mã nguồn mở để tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý ứng dụng máy tính. Ban đầu nó được thiết kế bởi Google và hiện được duy trì bởi Cloud Native Computing Foundation

Lợi thế:

  • Uyển chuyển và linh hoạt

  • Khả năng đa đám mây

  • Tăng năng suất của nhà phát triển