Mức độ số hoá phản ánh mức độ chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Dịch vụ phát triển phần mềm được UNIT cung cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu số hoá đa dạng của doanh nghiệp

Ngôn ngữ lập trình và công nghệ

Phát triển và triển khai phần mềm

Phát triển và triển khai phần mềm

UNIT cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm theo nhu cầu của khách hàng theo trọn vòng đời dự án (SDLC): Tư vấn, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, nghiệm thu.

Triển khai các sản phẩm phần mềm của UNIT và của các đối tác Quốc tế.

Chuyển đổi và nâng cấp hệ thống

Chuyển đổi và nâng cấp hệ thống phần mềm cũ sang hệ thống phần mềm mới, từ công nghệ cũ sang công nghệ mới, từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác…

Một số ứng dụng thực tế:

  • Chuyển đổi hệ thống từ windows form sang web-based
  • Chuyển đổi hệ thống từ framework cũ sang framework mới
  • Chuyển đổi hệ thống trên môi trường On Premis lên môi trường Cloud…

Bảo trì hệ thống

Hỗ trợ khách hàng bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm dựa trên phần mềm đang được sử dụng tại môi trường của khách hàng.

Kiểm thử phần mềm

UNIT cung cấp dịch vụ kiểm thử phần mềm bao gồm:

  • Kiểm thử theo chức năng
  • Kiểm thử tốc độ xử lý của phần mềm