Sản phẩm BPM Hub

BPM Hub là hệ thống trung tâm tích hợp và điều phối hệ thống qui trình nghiệp vụ kinh doanh (BPM), hệ thống xử lý nghiệp vụ và các hệ thống liên quan khác

Điểm nổi bật/tính năng

sản phẩm

Nền tảng quản lý chuyên nghiệp

Nền tảng quản lý quy trình tập trung và chia sẻ quy trình nghiệp vụ với các ứng dụng khác nhau.

Tích hợp với nhiều BPM

Hệ thống đã tích hợp với nhiều BPM, mặc định là Camunda BPM.

Sẵn sàng tích hợp chữ ký số HSM

Sẵn sàng tích hợp chữ ký số HSM như Ncipher, Utimaco.

Sẵn sàng tích hợp với các ECM

Đã tích hợp sẵn sàng với các ECM (Enterprise Content Management) như IBM Filenet, Alfresco ECM.

Triển khai trên nhiều môi trường

Có thể triển khai trên môi trường On Premis và Cloud.

Đã được triển khai cho nhiều nghiệp vụ thực tế.

Đã được triển khai cho nhiều nghiệp vụ thực tế.

Ứng dụng của giải pháp

Quy trình nghiệp vụ ngân hàng

Quy trình cho vay
Quy trình thanh toán quốc tế
Quy trình phê duyệt hạn mức…

Quy trình nghiệp vụ bảo hiểm

Quy trình tuyển dụng đại lý online
Quy trình thẩm định bồi thường
Quy trình thanh toán thưởng cho đại lý…

Các quy trình doanh nghiệp

Quy trình mua hàng
Quy trình quản lý tài sản
Quy trình thanh toán…

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Đáp ứng cho nhiều qui trình nghiệp vụ khác nhau của doanh nghiệp.

Thời gian triển khai dự án được rút ngắn do nền tảng đã được triển khai nhiều và được liên tục nâng cấp bởi UNIT.

Quy trình nghiệp vụ được hình ảnh hoá do vậy người dùng dễ dàng nhận biết tiến trình phê duyệt và xử lý giao dịch.

Quy trình nghiệp vụ được quản lý tập trung cho nhiều ứng dụng khác nhau giúp việc quản lý và điều chỉnh quy trình được tập trung và dễ dàng hơn.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần vào công cuộc số hoá quy trình nghiệp vụ của toàn doanh nghiệp.

Giúp doanh nghiệp xử lý nghiệp vụ một cách nhanh chóng và tuân thủ đúng quy trình đặt ra.

Sơ lược tính năng của sản phẩm

Quản lý cấu hình và quy trình nghiệp vụ (ánh xạ trường dữ liệu và trường quy trình, tên trạng thái, tên hành động, SLA,...)

Quản lý tài khoản, có thể đồng bộ hóa với AD/LDAP.

Xác minh danh tính của một người bằng cơ sở dữ liệu cục bộ hoặc / và bằng AD / LDAP.

Cấp quyền cho người dùng đăng nhập dựa trên cơ chế dựa trên vai trò.

Giúp người quản lý có cái nhìn nhanh về trạng thái hoạt động trong bảng điều khiển.

Quản lý các báo cáo chi tiết về hoạt động.

Hàng loạt công việc để thông báo, nhắc nhở người dùng tuân theo SLA của quy trình.

Định cấu hình các thông số hệ thống.

Quản lý dữ liệu chính.

Môi trường và công nghệ

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn

Các sản phẩm liên quan khác

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Thuận tiện trong quản lý, theo dõi trên thiết bị

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống Điểm nổi bật/tính

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.• Công ty bảo hiểm với Đại lý.  Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều thiết bị