Sản phẩm CMS

CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng

Điểm nổi bật/tính năng

sản phẩm

Thuận tiện trong quản lý, theo dõi trên thiết bị

Thiết bị được quản lý và theo dõi xuyên suốt giữa các công trình xây dựng.

Luân chuyển theo dõi, đối soát

Thiết bị được theo dõi và đối soát giữ các bên khi luân chuyển thiết bị giữa các công trình.

Thanh toán thuận tiện

Chi phí vận hành thiết bị được cấu hình linh động theo từng công trình.

Thanh toán tự động

Chi phí vận hành thiết bị được tính toán tự động và được trình duyệt hàng tháng.

Không giới hạn gói dịch vụ

Không giới hạn kho và công trình xây dựng.

Thanh toán tự động

Qui trình phê duyệt và kiểm soát được cấu hình động.

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Số hoá được toàn bộ vòng đời quản lý của thiết bị từ khi nhập mới, đưa vào sử dụng, luân chuyển giữa các công trình cho đến khi thanh lý.

Giúp nhà quản trị biết được giá trị và số lượng thiết bị trong toàn bộ hệ thống kho và công trình.

Giúp nắm bắt được kế hoạch công trình và thiết bị các công trình cần đến tại từng thời điểm.

Tối ưu hiệu quả sử dụng tại các công trình dựa vào kế hoạch sử dụng thiết bị bằng cách tận dụng nguồn thiết bị có sẵn và đang nhà rỗi tại các công trình.

Kịp thời đối soát vật tư, thiết bị khi luân chuyển giữa các địa điểm.

Quản lý được chi phí sử dụng thiết bị của tất cả công trình từ lúc khởi công đến lúc bàn giao.

Sơ lược tính năng của sản phẩm

Nhập mới thiết bị thông qua hình thức mua mới và tự sản xuất.

Luân chuyển thiết bị tại các công trình.

Đối soát và kiểm soát hao hụt thiết bị trong quá trình luân chuyển.

Điều chỉnh và thanh lý thiết bị.

Cấu hình chi phí vận hành và cho thuê thiết bị.

Tính phí vận hành và thuê thiết bị.

Cấu hình qui trình phê duyệt và quản lý thiết bị.

Báo cáo tồn kho và các báo cáo quản trị liên quan.

Môi trường và công nghệ

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các sản phẩm liên quan khác

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Thuận tiện trong quản lý, theo dõi trên thiết bị

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống Điểm nổi bật/tính

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.• Công ty bảo hiểm với Đại lý.  Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều thiết bị