Sản phẩm eP2P

eP2P – Procure to Pay là hệ thống quản lý quy trình mua hàng và thanh toán của doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ từ quản lý ngân sách, mua sắm tập trung cho đến thanh toán.

Điểm nổi bật/tính năng

sản phẩm

Nghiệp vụ toàn diện

Nghiệp vụ toàn diện từ quản lý ngân sách, mua sắm tập trung, quản lý hợp đồng, quản lý tài sản, thanh toán.

Hạn mức phê duyệt được cấu hình động

Hạn mức phê duyệt của các cấp quản lý được cấu hình động.

Theo dõi tức thì

Ngân sách được theo dõi chi tiết và tức thì.

Tích hợp quy trình nghiệp vụ tự động

Quy trình nghiệp vụ được cấu hình động trên nền tảng BPM (Business Process Management).

Dễ dàng kiểm tra tiến độ hồ sơ

Dể dàng nhận biết hồ sơ phê duyệt đang ở đâu và còn bao nhiêu bước nữa thì hồ sơ hoàn thành.

Không giới hạn tham gia

Không giới hạn số lượng chi nhánh, văn phòng và người dùng tham gia.

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Số hóa toàn bộ giấy tờ và nghiệp vụ từ quản lý ngân sách, mua sắm tập trung đến nghiệp vụ thanh toán.

Nâng hiệu quả quản trị doanh nghiệp, giảm việc quản lý và kiểm soát thủ công.

Hệ thống quản lý tập trung. Tất cả chi nhánh, văn phòng đều dùng chung một hệ thống.

Có tức thì các báo cáo cần thiết về ngân sách, mua sắm và thanh toán.

Dể dàng nhận biết các yêu cầu mua sắm, yêu cầu thanh toán… đang được xử lý ở bước nào

Góp phần giúp phòng tài chính kế toán giảm bớt công việc và về nhà đúng giờ.

Sơ lược tính năng của sản phẩm

  1. Xây dựng mô hình dự toán ngân sách theo năm, giúp mô phỏng được kế hoạch và chi phí của từng phòng ban.
  2. Linh hoạt trong việc chuyển đổi ngân sách trong nội bộ phòng hoặc giữa các phòng ban với nhau.
  1. Quản lý phiếu yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, tiếp nhận hàng từ Nhà cung cấp.
  2. Giúp kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy trình mua hàng thông qua các bước xét duyệt được quy định theo chính sách Công ty.
  1. Cung cấp bức tranh tổng thể về quy trình thanh toán với nhà cung cấp, từ lúc nhận yêu cầu thanh toán cho đến khi thanh toán được thực hiện.
  1. Quản lý đầy đủ và chi tiết thông của tất cả tài sản của Công ty
  2. Ghi nhận và theo dõi toàn bộ quá trình của tài sản từ lúc mua vào, sử dụng, luân chuyển cho đến khi thanh lý.
  1. Quản lý yêu cầu công tác của nhân viên và quy trình tạm ứng, hoàn ứng theo chính sách quy định của Công ty.
  1. Hỗ trợ trích xuất dữ liệu từ các phân hệ trong hệ thống, cung cấp thông tin cô đọng, trực quan.
  2. Giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, hỗ trợ tối đa cho công tác ra quyết định và điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Môi trường và công nghệ

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các sản phẩm liên quan khác

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Thuận tiện trong quản lý, theo dõi trên thiết bị

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống Điểm nổi bật/tính

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.• Công ty bảo hiểm với Đại lý.  Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều thiết bị