Sản phẩm eRecruitment

eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống

Điểm nổi bật/tính năng

sản phẩm

Số hoá thông tin

Số hóa tất cả thông tin ứng viên, ảnh CMND, chứng chỉ đính kèm trên một hồ sơ.

Dùng công nghê OCR, eKYC

Dùng OCR để scan thông tin và eKYC để xác thực danh tính ứng viên.

Mô hình ứng tuyển nhân sự

Thực hiện phỏng vấn, chấm điểm đánh giá ứng viên trực tiếp trên ứng dụng, người phỏng vấn được nội suy theo cấu trúc và tùy theo vị trí ứng viên.

Dễ dàng phê duyệt hồ sơ

Approve candidate’s applications through many departments.

Kiểm tra trên hệ thống AVICAD

Check candidate’s information with AVICAD system.

Tích hợp quy trình nghiệp vụ tự động

Support registration for classes and issue insurance agent codes.

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Số hóa toàn bộ giấy tờ về hồ sơ ứng viên từ các CMND/ CCCD, chân dung, các chứng chỉ đại lý, chỉ tiêu tự đề ra, kết quả phỏng vấn,...

Dùng OCR, eKYC để tự động định danh khách hàng, giảm các bước kiểm soát thủ công.

Qui trình duyệt dễ dàng giúp nâng hiệu quả quản trị doanh nghiệp, giảm thời gian tồn động hồ sơ.

Hệ thống quản lý tập trung, tất cả các nhà tuyển dụng trên toàn quốc đều dùng chung một hệ thống.

Báo cáo thống kê các số lượng, tỉ lệ ứng viên được tuyển dụng giúp dễ dàng đánh giá đề ra kế hoạch tuyển dụng đại lý bảo hiểm ngày càng tốt hơn.

Việc tích hợp chữ ký số, hồ sơ được ký trực tuyến góp phần giải quyết nhanh các việc trình ký của

Sơ lược tính năng của sản phẩm

 1. Ứng viên có thể tự ứng tuyển bằng cách để lại các thông tin cá nhân.

 2. Hồ sơ sẽ được phân bổ hợp lý đến các nhà tuyển dụng dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.

 1. Nhập liệu các thông tin ứng viên, chọn lớp học và các cấp quản lý cho ứng viên.

 2. Hỗ trợ ứng viên có thể xác thực eKYC tại chỗ hoặc gửi link để ứng viên xác thực eKYC từ xa.

 1. Hai cấp quản lý phỏng vấn được nội suy dựa vào cấu trúc và vị trí ứng viên.

 2. Ngân hàng câu hỏi được quản lý trên hệ thống.

 3. Quản lý chấm điểm và nhận xét ứng viên.

 4. Có ảnh xác nhận phỏng vấn trực tiếp ứng viên.

 1. Xác minh lại tất cả các thông tin, chứng chỉ, danh tính ứng viên đã cung cấp.

 2. Kiểm tra kết quả phỏng vấn của các quản lý.

 3. Quyết định duyệt hồ sơ.

 1. Kiểm tra thông tin trên Avicad, đăng ký lớp học cho ứng viên.

 2. Cấp mã số ứng viên.

 1. Hỗ trợ trích xuất báo cáo từ các dữ liệu trong hệ thống, cung cấp thông tin cô đọng, trực quan.

 2. Giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, hỗ trợ tối đa cho công tác ra quyết định và điều chỉnh kế hoạch để tuyển dụng đại lý hiệu quả hơn.

Môi trường và công nghệ

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các sản phẩm liên quan khác

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Thuận tiện trong quản lý, theo dõi trên thiết bị

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống Điểm nổi bật/tính

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.• Công ty bảo hiểm với Đại lý.  Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều thiết bị