Mô tả công việc

Với môi trường làm việc chân thành, sáng tạo và chuyên nghiệp, UNIT mong muốn được chào đón các bạn tham gia vào cùng đội ngũ của Công ty chúng tôi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Là một lập trình viên, bạn nên chọn xu hướng nào để nhận được nhiều giá trị hơn cho tương lai của mình?
UNIT là sự lựa chọn ấn tượng nếu bạn muốn có nhiều cơ hội làm việc trong ngành HOT.

 • Phụ trách lập trình, kiểm tra lỗi & báo cáo cho quản lý tuyến
 • Tham gia các dự án lớn thuộc lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính & Bảo hiểm
 • Tham gia phát triển các dự án về Java và các công nghệ khác

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

Yêu cầu:
Dành cho Junior

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về phát triển Java
 • Giỏi kiến thức lập trình cơ bản: OOP
 • Có kinh nghiệm về Java core, HTML, CSS, Javascript
 • Khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu như: Oracle, My SQL, SQL Server
 • Hiểu biết về Web API, Collection, Interface, Abstract Class, Bootstrap, jQuery,
 • Design Pattern, LINQ, Spring MVC …
 •  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm AngularJS / Angular 2 / ReacJS.

Dành cho Middle

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển Java trên nền tảng Linux / Windows. Kinh nghiệm đã được chứng minh với tư cách là Kỹ sư phần mềm cao cấp.
 • Có kinh nghiệm trong các khung công tác Java: Spring (Spring MVC, Spring Boot, Spring Security), Hibernate
 • Có kinh nghiệm về Dịch vụ Web (RESTful, SOAP) và kiến thức về xử lý hàng đợi (Active MQ, IBM MQ).
 • Có kinh nghiệm về Máy chủ ứng dụng Java, Máy chủ cơ sở dữ liệu.
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm tốt về lập trình mạng

Dành cho Senior

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển Java trên nền tảng Linux / Windows. Kinh nghiệm đã được chứng minh với tư cách là Kỹ sư phần mềm cao cấp.
 • Có kinh nghiệm trong các khung công tác Java: Spring (Spring MVC, Spring Boot, Spring Security), Hibernate
 • Có kinh nghiệm về Dịch vụ Web (RESTful, SOAP) và kiến thức về xử lý hàng đợi (Active MQ, IBM MQ).
 • Có kinh nghiệm về Máy chủ ứng dụng Java, Máy chủ cơ sở dữ liệu.
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm tốt về lập trình mạng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Trách nhiệm chính khi trở thành một Lập trình viên .NET web:  ghi nhận yêu cầu, phần tích, đề xuất giải pháp và thiết kế phần mềm.
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì mã C #, ASP.NET một cách hiệu quả, có thể tái sử dụng và uy tín.
 • Đọc hiểu storyboard của ứng dụng, và xây dựng các chức năng của ứng dụng.
 • Tích hợp các giải pháp lưu trữ dữ liệu.
 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng.
 • Xác định các điểm nghẽn và lỗi, đồng thời đưa ra các giải pháp để giảm thiểu và giải quyết những vấn đề này.
 • Giúp duy trì chất lượng mã, tổ chức và tự động hóa.
 • Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Có kinh nghiệm trong OOP
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm phát triển trên nền tảng .NET
 • Có kinh nghiệm về ASP.NET MVC 4.0, WPF, WCF, LINQ
 • Có kinh nghiệm sử dụng jQuery, Mô hình Đối tượng Khách hàng và Kiến trúc Hướng Dịch vụ.
 • Hiểu biết tốt về quy trình phát triển phần mềm.
 • Có kinh nghiệm làm các dự án phát triển phần mềm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Trách nhiệm chính khi trở thành một Lập trình viên .NET CORE:  ghi nhận yêu cầu, phần tích, đề xuất giải pháp và thiết kế phần mềm.
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì mã C #, ASP.NET một cách hiệu quả, có thể tái sử dụng và uy tín.
 • Đọc hiểu storyboard của ứng dụng, và xây dựng các chức năng của ứng dụng.
 • Tích hợp các giải pháp lưu trữ dữ liệu.
 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng.
 • Xác định các điểm nghẽn và lỗi, đồng thời đưa ra các giải pháp để giảm thiểu và giải quyết những vấn đề này.
 • Giúp duy trì chất lượng mã, tổ chức và tự động hóa.
 • Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Có kinh nghiệm trong OOP
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm phát triển trên nền tảng .NET
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng ASP.NET (Core) và .NET CORE.
 • Có kinh nghiệm tốt với Entity Framework Core
 • Kinh nghiệm phát triển các API Web cho khách hàng di động / máy tính bảng, JSON
 • Có kinh nghiệm với RDBMS (MS SQL, Oracle, MySQL)
 • Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã như Git, SVN
 • Hiểu biết tốt về quy trình phát triển phần mềm
 • Có kinh nghiệm làm các dự án phát triển phần mềm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Trách nhiệm chính khi trở thành một Lập trình viên SharePoint :  ghi nhận yêu cầu, phần tích, đề xuất giải pháp và thiết kế phần mềm.
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì mã C #, ASP.NET một cách hiệu quả, có thể tái sử dụng và uy tín.
 • Đọc hiểu storyboard của ứng dụng, và xây dựng các chức năng của ứng dụng.
 • Tích hợp các giải pháp lưu trữ dữ liệu.
 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng.
 • Xác định các điểm nghẽn và lỗi, đồng thời đưa ra các giải pháp để giảm thiểu và giải quyết những vấn đề này.
 • Giúp duy trì chất lượng mã, tổ chức và tự động hóa.
 • Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Có kinh nghiệm lập trình .NET 3.5, C #, ASP.NET, T-SQL, C / C ++, XML. Trải nghiệm với SharePoint Designer, InfoPath, Phần Web và quy trình làm việc.
 • Có kinh nghiệm như một Nhà phát triển SharePoint trong việc phân tích, thiết kế, phát triển thực hành và phân phối các ứng dụng dựa trên web.
 • Có kinh nghiệm sử dụng jQuery, Mô hình Đối tượng khách hàng và Kiến trúc Hướng dịch vụ.
 • Trải nghiệm với khung dịch vụ ứng dụng của SharePoint bao gồm triển khai, cấu hình và sử dụng tìm kiếm, siêu dữ liệu được quản lý và Dịch vụ hồ sơ người dùng.
 • Chứng chỉ Microsoft MCPD 70-576, SharePoint 2010/2013 Thiết kế và Phát triển Ứng dụng là một điểm cộng nhưng không bắt buộc.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Phải có kinh nghiệm thực hành về ReactJS trong các dự án gần đây nhất ít nhất 2 năm.
 • Có kinh nghiệm làm việc trên ứng dụng web quy mô lớn.
 • Kiến thức chuyên sâu về Javascript, CSS3, HTML5.
 • Có kinh nghiệm làm việc trên các thư viện quản lý trạng thái React như Redux / Flux.
 • Kiến thức về các thành phần React để xây dựng ứng dụng một trang theo thiết kế giao diện người dùng đã xác định.
 • Hiểu về Microservice / SOA
 • Có kinh nghiệm với phần mềm kiểm tra hiệu suất và gỡ lỗi dựa trên trình duyệt.
 • Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt
 • Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc một lĩnh vực tương tự.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tham gia Workshop với khách hàng để nắm bắt yêu cầu.
 • Viết SRS và trình bày / hoàn thiện giải pháp với người dùng cho một số tính năng (bao gồm: hoa hồng, tiền thưởng, báo cáo)
 • Thiết kế & triển khai xử lý DB: tạo bảng, viết quy trình / chức năng / chế độ xem cửa hàng phục vụ kinh doanh và tính hoa hồng, thưởng CNB.
 • Trình bày cấu trúc DB cho nhóm CNTT của dự án xử lý việc di chuyển dữ liệu (xử lý đưa dữ liệu cũ vào hệ thống).
 • Thực hiện Tích hợp (truyền dữ liệu giữa DMS và các hệ thống dự án khác)
 • Hỗ trợ DEV các vấn đề liên quan.
 • Cấu hình dữ liệu để tính hoa hồng và tiền thưởng CNB.
 • Phát hành cho khách hàng: Chạy các tập lệnh liên quan đến hoa hồng & CNB trên DB SIT / UAT / PRO của dự án và thực hiện kiểm tra dữ liệu.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Nhà phát triển cơ sở dữ liệu;
 • Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính / Công nghệ Thông tin hoặc tương đương;
 • Có khả năng học hỏi nhanh các công nghệ mới;
 • Có thể làm việc độc lập và như một phần của nhóm;
 • Khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và thực thi công việc hiệu quả trong môi trường áp lực cao;
 • Khả năng trình bày cởi mở những ý tưởng của riêng mình;
 • Hiểu biết tốt về các quy trình phát triển phần mềm;
 • Khả năng tư duy logic xuất sắc;

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Trách nhiệm chính khi trở thành một Lập trình viên Mobile :  ghi nhận yêu cầu, phần tích, đề xuất giải pháp và thiết kế phần mềm.
 • Đọc hiểu storyboard của ứng dụng, và xây dựng các chức năng của ứng dụng.
 • Tích hợp các giải pháp lưu trữ dữ liệu.
 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng.
 • Xác định các điểm nghẽn và lỗi, đồng thời đưa ra các giải pháp để giảm thiểu và giải quyết những vấn đề này.
 • Giúp duy trì chất lượng mã, tổ chức và tự động hóa.
 • Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Có ít nhất 01 – 02 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động gốc trên iOS (Objective-C, Swift) hoặc Android (Java, Android SDK, Kotlin, Gradle).
 • Có kiến ​​thức tốt về kỹ năng lập trình hướng đối tượng trong Swift / Objective-C, Kotlin / Java và các mẫu thiết kế.
 • Có kiến ​​thức tốt về Xcode, các công cụ hiệu suất SDK iOS và tối ưu hóa.
 • Có kiến ​​thức tốt về Android SDK, các phiên bản Android khác nhau.
 • Hiểu biết về toàn bộ vòng đời phát triển điện thoại di động.
 • Có kiến ​​thức về cách làm việc một trong các khuôn khổ hoặc công nghệ hiện tại dành cho Di động (Ứng dụng đơn, Ứng dụng kết hợp, Ổ cắm web, Thời gian thực, Bộ nhớ đệm, Dịch vụ web,…).
 • Hiểu biết rõ ràng về lập trình hướng đối tượng.
 • Phát triển cao, thể hiện kỹ năng làm việc nhóm
 • Là lợi thế khi bạn có:
  • Có kinh nghiệm trong Flutter

  • Khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Đọc tài liệu, yêu cầu bằng tiếng Anh
 • Viết kế hoạch kiểm thử, trường hợp thử nghiệm, thực hiện trường hợp thử nghiệm
 • Hỗ trợ đội BA cập nhật tài liệu khi có yêu cầu mới
 • Kiểm thử phần mềm trên Website, Mobile …
 • Quản lý vòng đời của lỗi.
 • Phối hợp với lập trình viên để phân tích lỗi và sửa lỗi
 • Thực hiện các công việc do Trưởng phòng giao
 • Hỗ trợ phần mềm kiểm tra khách hàng

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QA / QC hoặc Kỹ sư kiểm tra
 • Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm cho ít nhất 3 dự án
 • Có kinh nghiệm về kế hoạch thử nghiệm, trường hợp thử nghiệm, thiết kế quy trình thử nghiệm với báo cáo và đánh giá nội bộ
 • Có kinh nghiệm thực hiện thử nghiệm trên các ứng dụng web, thiết bị di động và máy tính để bàn.
 • Có kinh nghiệm trong kiểm tra API web
 • Có kinh nghiệm trong kiểm thử tự động hóa là một điểm cộng
 • Có kinh nghiệm về hiệu suất và kinh nghiệm kiểm tra bảo mật là một điểm cộng
 • Có kinh nghiệm trong ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng tương đối

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Viết kế hoạch kiểm thử, trường hợp thử nghiệm, thực hiện trường hợp thử nghiệm
 • Hỗ trợ đội BA cập nhật tài liệu khi có yêu cầu mới
 • Kiểm thử phần mềm trên Website, Mobile …
 • Quản lý vòng đời của lỗi.
 • Phối hợp với lập trình viên để phân tích lỗi và sửa lỗi
 • Tạo kế hoạch thử nghiệm cho các tính năng hiện có và mới.
 • Tạo các bài kiểm tra API tự động với Postman hoặc tương tự.
 • Quản lý các khiếm khuyết trong JIRA.
 • Có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QA / QC hoặc Kỹ sư kiểm tra
 • Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm cho ít nhất 3 dự án
 • Có kinh nghiệm về kế hoạch thử nghiệm, trường hợp thử nghiệm, thiết kế quy trình thử nghiệm với báo cáo và đánh giá nội bộ
 • Có kinh nghiệm thực hiện thử nghiệm trên các ứng dụng web, thiết bị di động và máy tính để bàn.
 • Có kinh nghiệm trong kiểm tra API web.
 • Có kinh nghiệm trong kiểm thử tự động hóa.
 • Có kinh nghiệm về hiệu suất và kinh nghiệm kiểm tra bảo mật là một điểm cộng
 • Có kinh nghiệm trong ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng tương đối.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Hiểu và ghi lại các quy trình kinh doanh và quy trình làm việc và các mối quan hệ của chúng với các giải pháp phần mềm hiện tại và tương lai.
 • Hợp tác với người dùng doanh nghiệp để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của họ (tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, lĩnh vực doanh nghiệp); thực hiện các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan chính của dự án và lập hồ sơ và trình bày kết quả.
 • Giúp quản lý kỳ vọng của người dùng và quản lý, tư vấn người dùng trong việc chuyển kỳ vọng của họ thành các yêu cầu phần mềm. Phân tích tác động của yêu cầu thay đổi.
 • Thu thập thông tin quan trọng từ các cuộc họp với các bên liên quan khác nhau và tạo ra các báo cáo hữu ích.
 • Đóng vai trò là người liên lạc giữa các bên liên quan và người dùng.
 • Giám sát việc bàn giao và đảm bảo hoàn thành kịp thời các dự án.
 • Tạo và thực hiện kiểm thử hệ thống trên môi trường SIT.
 • Tạo hướng dẫn sử dụng và đào tạo.
 • Làm việc với Trưởng nhóm kỹ thuật và các vai trò kỹ thuật khác để thiết kế giải pháp tối ưu
 • Thiết kế mô hình ứng dụng / khung dây bằng cách sử dụng các công cụ tạo mẫu và mô hình hóa các yêu cầu bằng cách sử dụng các công cụ biểu đồ.
 • Ghi lại các hoạt động của dự án (Câu chuyện người dùng, URD, SRS)

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ về Khoa học máy tính / Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong năng lực phân tích và phát triển hệ thống
 • Trình độ cao với ngôn ngữ SQL và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Khả năng phân tích đã được chứng minh
 • Kinh nghiệm thực tế tạo báo cáo và tài liệu quy trình
 • Người giao tiếp xuất sắc với khả năng dịch dữ liệu thành thông tin chi tiết hữu ích

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các dự án trong thời gian và ngân sách phê duyệt. Chịu trách nhiệm theo dõi và thống kê tiến độ của dự án, chuẩn bị số liệu và lập báo cáo về tình trạng các dự án.
 • Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ đang phụ trách đến khách hàng. Làm việc với khách hàng xác định phạm vi công việc , thời gian và ngân sách.
 • Chuẩn bị các nguồn lực để thực thi dự án. Đảm bảo rằng tất cả các dự án được thực hiện đúng hạn với phạm vi công việc và ngân sách phê duyệt.
 • Lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án, theo dõi và cập nhật tiến trình dự án. Quản lý các thay đổi phạm vi, chi phí và lịch trình dự án. Kiểm tra chất lượng công việc của dự án.
 • Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và Giám đốc Division trong việc quản lý dự án.
 • Phân công, theo dõi và kiểm tra kết quả công việc, lập báo cáo đánh giá, đo lường năng suất, kết nối các thành viên
 • Quản lý các rủi ro và cảnh báo các rủi ro của các dự án cho quản lý khi cần thiết.
 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng để kết nối và trao đổi công việc giữa đội dự án với khách hàng được diễn ra thuận lợi.
 • Gửi báo cáo tuần, báo cáo định kỳ về tình hình dự án cho quản lý và khách hàng.
 • Có kế hoạch đào tạo phát triển kiến thức kỹ năng cho các thành viên.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin; khoa học máy tính
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về nghiệp vụ các mảng Tài chính, Ngân hàng, Doanh nghiệp.
 • Có kinh nghiệm trên 3 năm quản lý dự án, hiểu biết sâu về waterfall, agile development;
 • Sử dụng thành thạo version control systems: Git, SVN;
 • Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh;
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt;
 • Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.

Updating

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phát triển, mở rộng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng / đối tác trong Thị trường Doanh nghiệp và phát triển các phân khúc thị trường để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tài khoản cho khách hàng chiến lược
 • Xây dựng và quản lý hiệu quả tuyến cơ hội liên tục để đảm bảo tình hình kinh doanh ổn định, báo cáo tình hình hoạt động hàng tuần. Báo cáo các hoạt động bán hàng kịp thời thực hiện các báo cáo cần thiết khi cần thiết
 • Phối hợp với đội Kỹ thuật / BU, các đối tác và bộ phận liên quan để đưa ra các đề xuất với khách hàng. Theo dõi để đảm bảo các giao dịch được kết thúc đúng cách, các hợp đồng / PO được ký kết hợp lệ để tránh rủi ro không đáng có.
 • Phối hợp và hợp tác với các bộ phận liên quan để đảm bảo các dự án được vận hành suôn sẻ. Theo dõi với khách hàng cho đến khi bộ sưu tập cuối cùng. Làm đầu mối hợp đồng chính để giải quyết vấn đề với khách hàng / đối tác nếu có.
 • Đảm bảo tất cả các giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách và thủ tục của nhóm / công ty và luật pháp địa phương.
 • Đạt được chỉ tiêu hàng năm theo thỏa thuận với người quản lý trực tiếp

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHÙ HỢP:

 • Nền tảng tốt cho Giải pháp CNTT, đặc biệt cho các ngành Tài Chính, Bảo Hiểm, Doanh Nghiệp.
 • Thành thạo tiếng Anh / tiếng Việt
 • Kĩ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Có kiến ​​thức về pháp lý liên quan đến giao dịch kinh doanh.
 • Tinh thần đồng đội, thái độ linh hoạt, đáng tin cậy

Mời các bạn cùng gia nhập đại gia đình UNIT

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: recruit@unit.com.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin