Sản phẩm Agent Portal

Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:
• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .
• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.
• Công ty bảo hiểm với Đại lý. 

Điểm nổi bật/tính năng

sản phẩm

Hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều thiết bị

Cập nhật tin tức hoạt động mới nhất của công ty bảo hiểm.

Thiết kế biểu mẫu đơn giản với giao diện trực quan 

Quảng bá các chương trình thi đua thu hút đại lý.

Hỗ trợ eKYC

Thông tin báo cáo, tình hình chỉ tiêu, doanh số cho các cấp đại lý.

Tích hợp qui trình nghiệp vụ BPM

Nhận hỗ trợ và phản hồi thường xuyên các thông tin cho ứng viên đại lý tiềm năng.

Ký điện tử và ký số

Tra cứu các thông tin cần thiết để bổ trợ công việc cho đại lý.

Hạn chế rủi ro

Hỗ trợ đa nền tảng Web và Mobile app.

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Thông tin nhanh – Rõ ràng – Chính xác các vấn đề liên quan tới Ứng viên và đại lý.

Cập nhật kịp thời các báo cáo Tiến độ - Hoạt động – Chỉ tiêu – Doanh số tới các cấp quản lý đại lý.

Số hóa các Tài liệu lưu trữ - Form mẫu.

Hỗ trợ đại lý chăm sóc khách hàng.

Tra cứu thông tin chính sách, tưởng thưởng, quy trình thông tin nghiệp vụ.

Tương tác nhiều hơn giữa Ứng viên – Đại lý – Khách hàng và công ty bảo hiểm.

Sơ lược tính năng của sản phẩm

Đại lý:

Xem thông tin đại lý, thư từ, chứng chỉ, cập nhật thông tin cá nhân

Xem danh sách khách hàng, quản lý hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng, quản lý hợp đồng của khách hàng

Xem các chương trình thi đua, thách thức, kết quả thi đua, chỉ tiêu, doanh số, thưởng đạt được, thông tin GA

Xem các báo cáo kết quả kinh doanh, thu nhập

Xem các thông tin lịch sinh nhật khách hàng, lịch thu phí khách hàng, quản lý sự kiện

Tạo hồ sơ ứng viên, quản lý hồ sơ ứng viên

Tra cứu thông tin: Quy trình và thông tin hành chính, chính sách tưởng thưởng, thông tin về sản phẩm, quy trình thông tin về nghiệp vụ

Ứng Viên:

Xem thông tin ứng viên

Theo dõi tình trạng học và thi

Tra cứu kỳ thi

Tra cứu thông tin: Quy trình và thông tin hàng chính, chính sách tưởng thưởng, thông tin về sản phẩm, quy trình thông tin về nghiệp vụ

Ứng Viên:

Khách hàng có thể tự ứng tuyển làm tư vấn tài chính bằng cách để lại các thông tin cá nhân

Hồ sơ sẽ được phân bổ hợp lý đến các cấp quản lý đại lý dựa trên thông tin khách hàng cung cấp

Xem các tin tức cập nhật mới nhất của công ty bảo hiểm

Xem các hoạt động dành cho tư vấn

Tra cứu mạng lưới hoạt động

Hỏi đáp về các vấn đề liên quan bảo hiểm

Môi trường và công nghệ

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn