Số hoá nhanh nhu cầu hiện hữu với các giải pháp sẵn có

Với kinh nghiệm triển khai đã được cọ sát thực tế, cùng với các giải pháp đã được thiết kế sẵn, chúng tôi có thể số hoá nghiệp vụ kinh doanh của Quý doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả

Sản phẩm Paperless

Sản phẩm Paperless Chuyển đổi giấy tờ truyền thống sang biểu mẫu thông minh, biểu mẫu kỹ thuật số cùng với tự động hóa quy

Hệ thống quản lý ra vào

Sản phẩm CheckinPro Ứng dụng ra đời với sứ mệnh giúp Tổ chức và Doanh nghiệp chào đón khách mời một cách THÔNG MINH –

Sản phẩm BPM Hub

Sản phẩm BPM Hub BPM Hub là hệ thống trung tâm tích hợp và điều phối hệ thống qui trình nghiệp vụ kinh doanh (BPM),

Sản phẩm Napas ACH

Sản phẩm Napas ACH Giải pháp cung cấp hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử ACH (Automation Clearing House), đây là

Sản phẩm CIC Host to Host

Sản phẩm CIC Host to Host Hệ thống CIC H2H là hệ thống kết nối online giữa tổ chức tài chính với trung tâm tín

Sản phẩm SBV Reporting System

Sản phẩm SBV Reporting System Hệ thống báo cáo ngân hàng nhà nước được xây dựng với mục đích phục vụ cho báo cáo và

Sản phẩm eInvoice

Sản phẩm eInvoice eInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử do UNIT Corp phát triển đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo

Sản phẩm eP2P

Sản phẩm eP2P eP2P – Procure to Pay là hệ thống quản lý quy trình mua hàng và thanh toán của doanh nghiệp. Hệ thống

Hệ thống DMS

Hệ thống DMS (Distribution Compensation and Benefit Management System) được sinh ra nhằm tự động hoá việc quản lý và tính thưởng góp phần nâng

Sản phẩm LDMS

Sản phẩm LDMS Hệ thống LDMS là hệ thống quản lý hợp đồng online và quản lý văn bản pháp lý. Việc quản lý hợp

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết