Sản phẩm CIC Host to Host

Hệ thống CIC H2H là hệ thống kết nối online giữa tổ chức tài chính với trung tâm tín dụng quốc gia CIC (National Credit Information Center of Viet Nam) nhằm truy vấn thông tin tín dụng trực tuyến với CIC phục vụ cho các nhu cầu tín dụng cá nhân và doanh nghiệp

Điểm nổi bật/tính năng

độc đáo của sản phẩm

Lưu trữ dữ liệu tối ưu

Lưu trữ dữ liệu tập trung, sử dụng lại dữ liệu, tiết kiệm chi phí.

Tuân thủ các chính sách

Tuân thủ theo chính sách bắt buộc của CIC được đảm nhiệm bởi duy nhất 1 hệ thống.

Xử lý lệnh nhanh chóng

Kết nối, xử lý lệnh online và tức thì.

Khả năng tích hợp và kết nối vượt trội

Khả năng tích hợp và kết nối trực tiếp đến hệ thống chấm điểm tín dụng và hệ thống cho vay.

Cung cấp đầy đủ các API kết nối

Cung cấp đầy đủ các API kết nối dành cho các hệ thống khác giao tiếp.

Hỗ trợ kiểm tra thông tin khi cần thiết

Cung cấp các báo cáo đối soát giúp kiểm tra thông tin khi cần thiết.

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Giảm thiểu việc lãng phí tin điện truy vấn trùng lặp của Tổ chức tín dụng tại các chi nhánh và các điểm giao dịch.

Dữ liệu hỏi đáp được phản hồi nhanh, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Giúp tổ chức tín dụng kiểm soát và thống kê được chi phí vấn tin tại các địa điểm của toàn tổ chức.

Tiết kiệm chi phí nhân sự (khi mà trước đây cần quá nhiều người ứng trên hệ thống)

Sơ lược tính năng của sản phẩm

Loại bỏ sự trùng lặp câu hỏi trùng CIC của các khách hàng trên toàn bộ hệ thống

Sử dụng lại được dữ liệu CIC dựa trên những câu hỏi lần trước (theo thời gian sống của thông tin)

Thông tin lấy từ CIC phản hồi nhanh, tức thời (thông tin đã được đo đạc trên hệ thống)

Tuân thủ áp dụng triệt để chính sách của CIC về quy định tần suất cũng như IP đăng nhập.

Đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối do từ hệ thống ứng dụng đến D-CI là qua các user ngầm.

Cán bộ, chi nhánh hoàn toàn có thể kiểm soát, theo dõi và báo cáo thông tin hỏi CIC

Môi trường và công nghệ

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các sản phẩm liên quan khác

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng Điểm nổi bật/tính năng độc đáo của sản phẩm Thuận tiện trong quản lý, theo dõi

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống Điểm nổi bật/tính

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.• Công ty bảo hiểm với Đại lý.  Điểm nổi bật/tính năng độc đáo của sản phẩm Hỗ trợ nhiều nền tảng,