Sản phẩm eInvoice

eInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử do UNIT Corp phát triển đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC,… 

Điểm nổi bật/tính năng

sản phẩm

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Tuân thủ các chính sách

Hệ thống tuân thủ các nghị định, thông tư, thủ tục và chính sách của cơ quan thuế

Quản lí thuận tiện

Thuận tiện cho việc quản lí của cơ quan thuế

Linh hoạt và thuận tiện

Mang đến lợi ích và sự thuận tiện cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

Chi phí phù hợp

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ và lập hóa đơn

Chủ động tạo đơn

Chủ động trong quá trình tạo và phát hành hóa đơn

Hạn chế rủi ro

Hạn chế các rủi ro mất mát, rách, hư hỏng, hỏa hoạn trong quá trình lưu trữ hóa đơn

Thanh toán thuận tiện

Thuận tiện cho việc hạch toán, đối chiếu dữ liệu, quản lí kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai thuế và thanh toán

Rút ngắn thời gian

Rút ngắn thời gian thanh toán cho việc lập, gửi và nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

Chi phí phù hợp

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ và lập hóa đơn

Hiệu quả sản phẩm mang lại

Giảm thiểu rủi ro khi bảo quản hóa đơn và bảo mật thông tin

Tiết kiệm lên đến 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ

Giảm việc sử dụng giấy, góp phần bảo vệ môi trường

Giải quyết các công việc liên quan đến hóa đơn một cách nhanh chóng, tiện lợi

Kịp thời đối soát vật tư, thiết bị khi luân chuyển giữa các địa điểm.

Sơ lược tính năng của sản phẩm

Đăng ký mẫu hóa đơn, quyết định phát hành, thông báo phát hành với cơ quan thuế.

Lập, duyệt, ký điện tử và gửi hóa đơn cho khách hàng

Xử lý các nghiệp vụ hóa đơn bị sai xót: xóa bỏ, hủy, thay thế, điều chỉnh hóa đơn.

Xuất các báo cáo thuế: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra.

Các báo cáo đặc thù theo nhu cầu.

Môi trường và công nghệ

Giải thưởng

Giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ số 1817/2019/QTG do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 28/03/2019

Liên hệ về sản phẩm

Hotline: (+84 28) 3 9295 666
Email: sales@unit.com.vn

Các sản phẩm liên quan khác

Sản phẩm CMS

Sản phẩm CMS CMS (Construction Equipment Management System) – Một công cụ hiệu quả hỗ trợ Công ty xây dựng quản lý toàn bộ thiết bị và chi phí thuê thiết bị vận hành tại công trình xây dựng Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Thuận tiện trong quản lý, theo dõi trên thiết bị

Sản phẩm eRecruitment

Sản phẩm eRecruitment eRecruitment hay Agency Digital Onboarding – là hệ thống quản lý qui trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Ứng viên có thể tự ứng tuyển để lại thông tin cần thiết hoặc nhà tuyển dụng dễ dàng nhập liệu toàn bộ hồ sơ ứng viên trên hệ thống Điểm nổi bật/tính

Sản phẩm Agent Portal

Sản phẩm Agent Portal Agency Portal – là cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm:• Công ty bảo hiểm với Ứng viên đại lý .• Công ty bảo hiểm với Khách hàng.• Công ty bảo hiểm với Đại lý.  Điểm nổi bật/tính năng sản phẩm Hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều thiết bị